Ebook Thuốc Nam, thuốc Bắc và các phương thang chữa bệnh xếp theo bệnh: Phần 2

Mời các bạn tiếp tục tham khảo phần 2 của tài liệu. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số điều cần biết về các vị thuốc trong việc thiết lập các bài thuốc trong phương thang chữa bệnh như thuốc giải biểu, trừ hàn, trừ thấp, thanh nhiệt; cách bào chế - chế biến các dược liệu và phương pháp phân loại bảo quản dược liệu làm thuốc, một số vǎn bản pháp quy - quy chế về Dược của Bộ Y tế đã ban hành.