Ebook Thực hành cộng đồng 1: Phần 2

Mời các bạn cùng tìm hiểu cuốn "Ebook Thực hành cộng đồng 1: Phần 2" xoay quanh các vấn đề về việc tổ chức hoạt động của trạm y tế xã; phân tích hệ thống sổ sách báo cáo tại trạm y tế xã; thực hiện các chương trình sốt rét và tiêm chủng mở rộng tại tuyến y tế xã; chẩn đoán cộng đồng; lập kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.