Ebook Những bài thuốc tâm huyết của 800 danh y Trung Quốc đương đại: Phần 1

Cuốn sách sưu tập những tinh hoa của hơn 800 danh y Trung Quốc đã đem hết tâm huyết, kinh nghiệm cống hiến trên 2 280 phương thuốc. Mỗi một chứng bệnh đều được nêu những cách phát hiện và phương thức thích hợp để chữa trị chúng. Phần 1 của ebook gồm các nội dung chính sau: Chứng trạng toàn thân, chứng trạng ở đầu và mặt, chứng trạng về mắt, chứng trạng ở tai, chứng trạng ở mũi, chứng trạng ở răng và lưỡi.