Ebook Điều dưỡng cơ bản (Tập 1): Phần 1

Ebook Điều dưỡng cơ bản (Tập 1) cung cấp cho các bạn sinh viên kiến thức lý luận chung về khoa học điều dưỡng và các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trong thực hành chăm sóc người bệnh. Ở phần 1 cuốn sách này các bạn sẽ được tìm hiểu về lịch sử phát triển ngành điều dưỡng; chức năng ngành điều dưỡng; định hướng phát triển ngành điều dưỡng; các yếu tố ảnh hưởng tới sứ ckhỏe;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.