Ebook Chữa nói lắp - Phòng và chữa nói lắp ở trẻ: Phần 2

Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook giới thiệu đến người đọc các phương pháp để chữa khỏi nói lắp dứt điểm thông qua các nội dung sau: Tôi tự chữa nói lắp như thế nào, vai trò của gia đình trong sự phát triển của trẻ trong việc phòng và chữa nói lắp. Mời các bạn cùng tham khảo.