Ebook Chẩn đoán hình ảnh X-quang (dùng cho đào tạo cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y học): Phần 1 - ThS. Chu Văn Đặng

Cuốn sách Chẩn đoán hình ảnh X-quang dùng cho đào tạo cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y học được các giảng viên có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết của bộ môn Kỹ thuật hình ảnh, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Phần 1 của cuốn sách bao gồm 13 bài học đầu giúp các bạn nắm được các yêu cầu đánh giá chất lượng phim đạt tiêu chuẩn và và mô tả hình bất thường trên phim và mô tả được hình ảnh X quang của bệnh viêm phổi, viêm thế quản, xẹp phổi, áp xe phổi,... Mời các bạn cùng tham khảo.