Ebook Chăm sóc và điều trị triệu chứng cho bệnh nhân ung thư - PGS.TS Nguyễn Bá Đức (Chủ biên)

Cuốn sách Chăm sóc và điều trị triệu chứng cho bệnh nhân ung thư bao gồm một số bài về chăm sóc đau và giảm nhẹ triệu chứng trong ung thư với mục đích cung cấp cho các cán bộ, y tá, điều dưỡng viên, người tình nguyện, gia đình người bệnh và cộng đồng lượng kiến thức cần thiết phục vụ cho công tác chăm sóc cho người bệnh. Nội dung gồm 2 phần: phần 1 là những phương pháp điều trị đau và chăm sóc giảm nhẹ triệu chứng cho bệnh nhân ung thư và phần 2 là những hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân ung thư trong quá trình điều trị bệnh.