Ebook Chăm sóc con từ 1 đến 2 tuổi

Ebook Chăm sóc con từ 1 đến 2 tuổi giúp bạn nhận biết những điểm mấu chốt nhất trong sự phát triển của trẻ để đáp ứng kịp thời cũng như hướng dẫn bạn biết cách: Nhận biết những cột mốc quan trọng trong sự phát triển của trẻ; Dạy trẻ học cách chia sẻ và biết quan tâm đến người khác; Khuyến khích trẻ phát triển kỹ năng mới thông qua các hoạt động thể chất như vận động và tập sử dụng đồ chơi; Tích lũy kinh nghiệm thông qua học tập và chơi đùa; Hình thành các mối quan hệ xã hội và gia tăng tính tự chủ.