Ebook Cẩm nang chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở cơ sở: Phần 1

Ebook "Cẩm nang chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở cơ sở" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số chỉ tiêu liên quan đến người cao tuổi; Những thay đổi tâm sinh lý của người cao tuổi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.