Ebook Bài giảng Giải phẫu học (Tập 2): Phần 1

Cuốn 'Bài giảng thực hành Giải phẫu học' được biên soạn rất tinh giản theo chương trình học của sinh viên các trường Y ở Việt Nam. Sách được sắp xếp thành 2 tập, tập 2 sẽ trình bày về giải phẫu thần kinh và tứ chi. Phần 1 của tập 2 sẽ bao gồm giải phẫu thần kinh và các chi trên. Mời các bạn cùng tham khảo.