Ebook Bách khoa Vitamin: Phần 1

'Ebook Bách khoa Vitamin: Phần 1' trang bị cho người học kiến thức về Vitamin và chất khoáng; Thức ăn chứa Vitamin và chất khoáng; Vitamin và chất khoáng trong các loại đậu, sữa; Vitamin và chất khoáng trong tiết và gan động vật.