Doãn Thị Nguyệt - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI BỆNH VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG NĂM 2018

Mục tiêu:
1. Mô tả thực trạng về công tác giáo dục sức khỏe của điều dưỡng cho người bệnh VPMPTCĐ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương năm 2018.
2. Đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác giáo dục sức khỏe của điều dưỡng cho người bệnh VPMPTCĐ

Từ khóa: Giáo dục sức khỏe, Viêm phổi

35 p hieutvdd 15/05/2019 492 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.