Đoàn Thị Kim Huế.Thực trạng nhận thức chế độ ăn uống và luyện tập của ngươi bệnh đái tháo đường type 2 điều trị tại bệnh viện đa khoa thành phố Hải Dương năm 2016

Mô tả thực trạng nhận thức chế độ ăn uống và luyện tập của người bệnh đái tháo đường type 2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về chế độ ăn uống và luyện tập của người bệnh đái tháo đường type 2...

Từ khóa: Ăn uống, luyện tập, đái tháo đường

31 p toantvdd 30/06/2019 192 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.