Đỗ Trường Tuyên - Thực trạng vận động sớm của người bệnh sau phẫu thuật xương cẳng tay tại bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức năm 2018

1. Mô tả thực trạng tập vận động sớm của người bệnh sau phẫu thuật gãy xương cẳng tay tại Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức năm 2018.
2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tập vận động sớm của người bệnh sau phẫu thuật gãy xương cẳng tay tại Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.