ĐỖ THỊ THẮM. THỰC TRẠNG CHUẨN BỊ NGƯỜI BỆNH TRƯỚC PHẨU THUẬT THEO KẾ HOẠCH CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN NHI HẢI DƯƠNG NĂM 2021

1. Mô tả thực trạng chuẩn bị bệnh trước phẫu thuật theo kế hoạch củađiềudưỡng tại bệnh viện Nhi Hải Dương năm 2021.2. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng chuẩn bị người bệnhtrước phẫuthuật theo kế hoạch của điều dưỡng Bệnh viện Nhi Hải Dương.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.