Đỗ Thị Ngọc Lan - KHẢO SÁT KIẾN THỨC VỀ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ CỦA CÁC BÀ MẸ SAU SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NAM ĐỊNH NĂM 2018

1. Đánh giá kiến thức của các bà mẹ sau sinh về việc NCBSM tại bệnh viện phụ sản Nam Định.
2. Đề xuất một số giải pháp nâng cao kiến thức và thực hành NCBSM cho các bà mẹ.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.