ĐỖ THỊ LƯỢNG. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHĂM SÓC TRẺ SINH NON NHẸ CÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KANGAROO TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC SƠ SINH – BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THANH HÓA NĂM 2021

Mô tả đặc điểm cá nhân ở trẻ sinh non nhẹ cân bằng phương pháp Kangaroo tại Khoa Hồi sức tích cực Sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2021. Đánh giá hiệu quả chăm sóc ở trẻ sinh non nhẹ bằng phương pháp Kangaroo tại Khoa Hồi sức tích cực Sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2021.

Từ khóa: trẻ sinh non, phương pháp kangaroo, sơ sinh

47 p toantvdd 23/05/2022 277 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.