Đỗ Đình Tâm - Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật sỏi tiết niệu tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa huyện quan Sơn tỉnh Thanh Hóa

1. Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật sỏi tiết niệu tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hoá năm 2018.
2. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường chất lượng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật sỏi tiết niệu tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hoá.

Từ khóa: Phẫu thuật sỏi tiết niệu, chăm sóc

44 p hieutvdd 18/07/2019 212 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.