ĐINH THỊ THU HUYỀN. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP CỦA NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021

Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người bệnh đột quỵ não. Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người bệnh đột quỵ não tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.