Đinh Thị Thu Huyền. Đánh giá sự tuân thủ chế độ dinh dưỡng của người bệnh suy thận lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa Công an tỉnh Nam Định năm 2018

Mô tả thực trạng tuân thủ chế độ dinh dưỡng của người bệnh suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ. Xác định một số yếu tố liên quan đến sự tuân thủ chế độ dinh dưỡng của người bệnh suy thận lọc máu chu kỳ...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.