ĐINH THỊ THU HẰNG. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỀ PHÒNG NGỪA TÉ NGÃ CHO NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH

Đánh giá thực trạng kiến thức và thực hành của điều dưỡng về phòng ngừa té ngã cho bệnh nhân ....
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.