Đinh thị Phương Lan - THỰC TRẠNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH VIÊM PHỔI TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Mục tiêu:
1. Mô tả thực trạng chăm sóc người mắc bệnh viêm phổi tại khoa nội
tổng hợp.
2. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả chăm sóc người mắc bệnh
viêm phổi tại khoa nội tổng hợp.

Từ khóa: Chăm sóc, Viêm phổi

29 p hieutvdd 15/05/2019 471 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.