Đinh thị Minh thảo - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI PHÒNG KHÁM NỘI TIẾT – CHUYỂN HÓA BỆNH VIỆN GANG THÉP THÁI NGUYÊN NĂM 2018

Mục tiêu:
1.Mô tả hoạt động tư vấn cho người bệnh đái tháo đường type 2 tại phòng khám Nội tiết - Chuyển hóa bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên từ 01/6/2018 đến 30/7/2018.
2.Đề xuất một số giải pháp cải thiện hoạt động tư vấn cho người bệnh đái tháo đường type 2 tại phòng khám Nội tiết -Chuyển hóa bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên trong thời gian tới.

Từ khóa: đái tháo đường, tư vấn

38 p hieutvdd 15/05/2019 426 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.