Điều trị trầm cảm không dùng thuốc bằng kỹ thuật kích thích từ xuyên sọ

Bài viết đánh giá hiệu quả của kích thích từ xuyên sọ trong điều trị rối loạn trầm cảm không dùng thuốc; phân tích về hiệu quả điều trị trầm cảm không dùng thuốc bằng kích thích từ xuyên sọ trên 90 bệnh nhân (nhóm N1) và nhóm chứng 90 bệnh nhân điều trị bằng amitriptyline (nhóm N2) tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2019.