Đánh giá vai trò của xét nghiệm vi sinh trong chẩn đoán các tác nhân gây nhiễm khuẩn hô hấp dưới

Mô hình để thực hiện giải pháp này được gọi là mô hình STREAMLINE REAL-TIME PCR với hai thiết bị cơ bản là: (1) thiết bị tách chiết DNA/RNA tự động sử dụng kit NKDNARNAPREP-MAGBEAD để tách chiết DNA/RNA bằng hạt từ bọc silica, và (2) thiết bị real-time PCR sử dụng các bộ kit bao gồm NKARIbac real-time PCR phát hiện các tác nhân vi khuẩn cộng đồng, NKARIatypicalbac real-time PCR phát hiện tác nhân vi khuẩn không điển hình, NKARIvirus real-time PCR phát hiện tác nhân virus, và NKHAPVAPbac real-time PCR phát hiện các tác nhân vi khuẩn gây viêm phổi bệnh viện hay viêm phổi thở máy.