Đánh giá tác dụng của khí công với thay đổi tình trạng mệt mỏi, khó thở và lo lắng trên người bệnh ung thư phổi tại một số bệnh viện ở Việt Nam

Bài viết trình bày việc đánh giá hiệu quả của tập khí công đối với việc thay đổi tình trạng khó thở, mệt mỏi và lo lắng ở người bệnh ung thư phổi.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.