Đánh giá sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định

Bài viết trình bày việc đánh giá sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh về phương tiện phục vụ người bệnh, cơ sở vật chất và trang thiết bị bệnh viện và thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của cán bộ y tế tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.