Đánh giá mối liên quan giữa hình thái phôi nang với bất thường nhiễm sắc thể

Bài viết tiến hành đánh giá mối liên quan giữa hình thái phôi nang với bất thường nhiễm sắc thể trên 953 phôi ngày 5 tạo ra bằng phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương noãn có kết hợp đánh giá hình thái phôi và tiến hành sinh thiết sàng lọc NST tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Đa khoa 16A Hà Đông từ tháng 2/2018 tới 5/2019.