Đánh giá kiến thức tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type 2 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên năm 2016

Đánh giá kiến thức tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type 2 đang điều trị. Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type 2 đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.