Đánh giá kết quả điều trị thoái hóa cột sống cổ bằng phương pháp kéo giãn cột sống cổ trên máy TM 300 tại bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Thái Nguyên

Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của THCSC và đánh giá kết quả điều trị THCSC bằng phương pháp kéo giãn cột sống cổ trên máy TM 300. Đối tượng nghiên cứu: Gồm 120 bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Thái Nguyên, từ tháng 12/2009 đến tháng 6/2010.