Đánh giá độc tính của thuốc sorafenib trên bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan

Bài viết Đánh giá độc tính của thuốc sorafenib trên bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan trình bày đánh giá độc tính của sorafenib và mức độ ảnh hưởng của độc tính tới kết quả điều trị. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu, tiến cứu trên 110 bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan điều trị tại Bệnh viện K và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 1/2010 đến tháng 12/2018.