ĐẶNG VĂN ĐỨC. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI VIÊM RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019

Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2019
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.