Đặng Tuấn Phi - Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa tại khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018

1. Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa tại khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.
2. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa tại khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Từ khóa: Phẫu thuật nội soi, Cắt ruột thừa

36 p hieutvdd 18/07/2019 47 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.