Đặng Tiến Đạt - THỰC TRẠNG CHĂM SÓC VẬN ĐỘNG NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT GÃY THÂN 2 XƯƠNG CẲNG TAY TẠI KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2018

Mục tiêu
1.Mô tảthực trạng chăm sóc vận động người bệnh sau phẫu thuật gãy thân 2 xương cẳng tay bằng phương pháp nẹp vis tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Nam Định năm 2018.
2.Đề xuất một sốgiải pháp nâng cao hiệu quả chăm sóc vận động người bệnh sau phẫu thuật gãy thân 2 xương cẳng tay

Từ khóa: vận động, chăm sóc, gãy chân

36 p hieutvdd 16/05/2019 41 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.