Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nội soi ruột non bóng kép ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hoá đại thể tại ruột non

Bài viết mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa đại thể tại ruột được chẩn đoán bằng nội soi ruột non bóng kép. Bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa đại thể tại ruột non đa phần có mất máu vừa đến nặng và đòi hỏi phải truyền máu.