Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hội chứng Stevens - Johnson và Lyell do dị ứng thuốc

Nội dung của bài viết này bao gồm: thứ nhất xác định loại thuốc là nguyên nhân gây ra hội chứng Stevens - Johnson và Lyell; thứ hai là nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân dị ứng thuốc có hội chứng Stevens - Johnson và Lyell.