Đặc điểm hình ảnh và giá trị của cắt lớp vi tính 16 dãy trong đánh giá giai đoạn T ung thư dạ dày

Bài viết trình bày việc mô tả hình ảnh, xác định giá trị của chụp cắt lớp vi tính (CLVT) 16 dãy trong đánh giá giai đoạn T ung thư dạ dày. Đối tượng và phương pháp: 88 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán ung thư dạ dày (UTDD) và phẫu thuật tại Bệnh viện TWQĐ 108 từ 9/2015 đến 10/2016. So sánh kết quả CLVT và kết quả mô bệnh bằng Chi bình phương test và T-test.