Đặc điểm hình ảnh và giá trị cộng hưởng từ trong đánh giá tổn thương sụn chêm khớp gối do chấn thương

Bài viết tiến hành mô tả hình ảnh và xác định giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán vỡ sụn chêm. Đối tượng và phương pháp: 54 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2019.