Chu THị Thu Hà - Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật gãy xương cẳng chân tại trung tâm y tế thành phố yên Bái năm 2018

1. Mô tả thực trạng công tác chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật gãy xương cẳng chân tại khoa Ngoại tổng hợp-Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái năm 2018.
2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật gãy xương cẳng chân tại khoa Ngoại tổng hợp - Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.