CHU ANH VĂN. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHI CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI TRUNG TÂM QUỐC TẾ, BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2021

Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhi của Điều dưỡng tại trung tâm Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2021. Đề xuất một số giải pháp nâng cao kiến thức và thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhi của Điều dưỡng tại Trung tâm Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.