CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2016

Mô tả thực trạng về chất lượng giấc ngủ của người bệnh THA điều trị ngoại trú. Xác định một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ ở người bệnh THA điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.