Cắt trĩ phương pháp Whitehead: Những kĩ thuật cải biên và kết quả điều trị

Bài viết tiến hành mô tả kỹ thuật mổ Whitehead trong mối liên quan với những biến chứng sau mổ. Đánh giá kết quả phẫu thuật Whitehead điều trị trĩ tại Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.