Cập nhật hướng dẫn xử lý dụng cụ phẫu thuật nội soi

Hướng dẫn xử lý dụng cụ phẫu thuật nội soi vừa được Ban hành theo Quyết định số:3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo hướng dẫn này, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi là dụng cụ phẫu thuật, tiếp xúc với mô vô trùng, mạch máu nên phải được tiệt khuẩn. Quy trình tiệt khuẩn cần được thực hiện bằng các máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao hoặc nhiệt độ thấp tùy theo vật liệu của dụng cụ. Trường hợp bệnh viện chưa có đủ máy và dụng cụ, có thể thực hiện tiệt khuẩn bằng hóa chất nhưng phải tuân thủ đúng các bước theo quy định.