Căn nguyên vi sinh vật gây viêm phổi mắc phải cộng đồng ở trẻ 2 tháng đến 5 tuổi tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Bài viết mô tả đặc điểm căn nguyên vi sinh vật gây viêm phổi mắc phải cộng đồng (CAP) ở trẻ 2 tháng đến 5 tuổi tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Nghiên cứu mô tả 270 bệnh nhi từ 2 tháng đến 5 tuổi được chẩn đoán CAP điều trị nội trú từ tháng 6/2020-3/2021.