Bước đầu sử dụng vạt da cơ dưới móng tái tạo tổn khuyết lưỡi, sàn miệng tại Bệnh viện Quân y 175

Mục tiêu nghiên cứu: Bước đầu đánh giá hiệu quả sử dụng vạt da cơ dưới móng tại bệnh viện Quân y 175 trong tái tạo tổn khuyết lưỡi, sàn miệng sau phẫu thuật cắt bỏ ung thư. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 8 bệnh nhân ung thư lưỡi sàn miệng, được phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư, tái tạo tổn khuyết bằng vạt da cơ dưới móng tại khoa Phẫu thuật hàm mặt - Bệnh viện Quân y 175 từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 10 năm 2020.