Bùi Thị Thu Thuỳ - Thực trạng chăm sóc hậu môn nhân tạo tại đơn vị ngoại yêu cầu bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2018

1. Mô tả thực trạng chăm sóc phục hồi chức năng vận động tư thế sớm cho người bệnh đột quỵ tại khoa Nội tim mạch Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên năm 2018.
2. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả chăm sóc phục hồi chức năng vận động tư thế sớm cho người bệnh đột quỵ tại khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên.

Từ khóa: Phục hồi chức năng, đột quỵ

36 p hieutvdd 18/07/2019 265 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.