BÙI THỊ HUẾ.THỰC TRẠNG KIẾN THỨC PHÒNG NGỪA CHUẨN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 15 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH NĂM 2020

Mô tả thực trạng kiến thức phòng ngừa chuẩn của sinh viên điều dưỡng Đại học chính quy khóa 15. Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức phòng ngừa chuẩn của sinh viên Đại học chính quy khóa 15 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2020...

Từ khóa: Kiến thức, sinh viên, phòng ngừa

69 p toantvdd 06/01/2022 365 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.