BÙI THỊ HOÀN. CÔNG TÁC CHĂM SÓC MỘT NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT THOÁT VỊ BẸN TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2021

Mô tả công tác chăm sóc NB sau phẫu thuật thoát vị bẹn tại khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2021. Đề xuất một số khuyến nghị trong chăm sóc NB sau phẫu thuật thoát vị bẹn tại khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2021...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.