Bùi Thị Bích Thanh - Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật thủng dạ dày tá tràng tại khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh Phũ Thọ năm 2018

1. Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật thủng dạ dày - tá tràng tại khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2018.
2. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường chất lượng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật thủng dạ dày - tá tràng tại khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.