Biến chứng sỏi thận và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân gút

Bài viết tìm hiểu biến chứng sỏi thận ở bệnh nhân gút và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng dựa trên 120 bệnh nhân gút được khám xét lâm sàng, làm các xét nghiệm, tính mức lọc cầu thận 24 giờ, khảo sát sỏi thận và hình thái thận trên siêu âm, phương pháp mô tả cắt ngang.